Chi tiết giỏ hàng

STT Hình ảnh Tên tài liệu Đơn giá Tạm tính
01 Chiến dịch Marketing trà thảo mộc Dược Linh
1 x 100.000
100.000 100.000
Thành tiền 100.000
Nhập mã khuyến mãi
Tổng tiền 100.000

Phiếu ưu đãi