Home Tài liệu CHIẾN DỊCH PR GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DIANA IN
Marketing

CHIẾN DỊCH PR GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DIANA IN

Tác giả: Weshare
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/06/2022 Chuyên viên Tiếng việt 57 trang PDF 4,1MB
02/06/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
57 trang
PDF
4,1MB

Mô tả sách

  1. Phân tích tình hình thị trường
  2. Giới thiệu sản phẩm
  3. Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh
  4. Xác định mục tiêu PR
  5. Định vị và xác định thông điệp
  6. Chiến lược PR
  7. Hoạch định chương trình PR
  8. Phân tích ngân sách

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập