Home Tài liệu CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG RA MẮT KHU ĂN UỐNG SÀI GÒN NHỎ TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Marketing

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG RA MẮT KHU ĂN UỐNG SÀI GÒN NHỎ TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Weshare
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/06/2022 Chuyên viên Tiếng việt 58 trang PDF 10,3MB
02/06/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
58 trang
PDF
10,3MB

Mô tả sách

  1. Tổng quan thị trường.
  2. Giới thiệu tổng quan về tổ chức Koto.
  3. Giới thiệu tổng quan về khu ăn uống.
  4. Chiến dịch pr của dự án
  5. Triển khai chiến dịch pr của dự án.
  6. Ngân sách.
  7. Tiêu chí đo lường và đánh giá hiệu quả.

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập