Home Tài liệu CHIẾN LƯỢC MARKETING GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI CRAB BURGER
Marketing

CHIẾN LƯỢC MARKETING GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI CRAB BURGER

Tác giả: Weshare
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/06/2022 Chuyên viên Tiếng việt 48 trang PDF 5,4MB
02/06/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
48 trang
PDF
5,4MB

Mô tả sách

  1. Giới thiệu chung về công ty.
  2. Phân tích thị trường.
  3. Chiến lược định vị
  4. Mục tiêu marketing của công ty
  5. Chiến lược marketing mix
  6. Kế hoạch thực hiện
  7. Ngân sách
  8. Kế hoạch dự phòng
  9. Đánh giá và đo lường

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập