Home Tài liệu Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Physiogel
Marketing

Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Physiogel

Tác giả: Weshare
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/06/2022 Chuyên viên Tiếng việt 47 trang PDF 4,8MB
02/06/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
47 trang
PDF
4,8MB

Mô tả sách

  1. Tổng quan.
  2. Phân tích thị trường.
  3. Mục tiêu Marketing.
  4. Chiến lược Marketing.
  5. Thực hiện.
  6. Kế hoạch dự phòng – Kiểm soát
  7. Ngân sách A&P.

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập