Home Tài liệu CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU PIZZA NEW YORK
Marketing

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU PIZZA NEW YORK

Tác giả: Weshare
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/06/2022 Chuyên viên Tiếng việt 56 trang PDF 3MB
02/06/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
56 trang
PDF
3MB

Mô tả sách

  1. Tổng quan thị trường thức ăn nhanh
  2. Kế hoạch truyền thống
  3. Đánh giá và kết luận

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập