Home Tài liệu Chiến lược Doanh nghiệp
Kinh doanh

Chiến lược Doanh nghiệp

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt trang Word, Excel 3,3MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
trang
Word, Excel
3,3MB

Mô tả sách

 1. Tầm nhìn và Sứ mệnh
 2. Chiến lược công ty
 3. Mô hình phân tích chiến lược
 4. Mô hình BrainBOS
 5. Xây dựng chiến lược công ty
 6. Sức khoẻ Doanh nghiệp
 7. Phương pháp triển khai chiến lược
 8. Mục tiêu công ty theo BSC
 9. Kiểm soát chiến lược
 10. Bản đồ chiến lược
 11. Quy trình lập AOP

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập