Home Tài liệu CHIẾN DỊCH MARKETING GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DẠ HƯƠNG MAMI SPRAY
Marketing

CHIẾN DỊCH MARKETING GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DẠ HƯƠNG MAMI SPRAY

Tác giả: Weshare
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/06/2022 Chuyên viên Tiếng việt 34 trang PDF 3,9MB
02/06/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
34 trang
PDF
3,9MB

Mô tả sách

  1. Giới thiệu công ty và dòng sản phẩm Dạ Hương.
  2. Phân tích thị trường.
  3. Sản phẩm Dạ Hương Mami.
  4. Muc tiêu Marketing.
  5. Chiến lược Marketing.
  6. Chương trình hành động.
  7. Xây dựng ngân sách Maketing.
  8. Kế hoạch dự phòng.
  9. Đánh giá và đo lường hiệu quả.

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập