Home Tài liệu Hệ thống năng lực
Kinh doanh

Hệ thống năng lực

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt ... trang Word, Excel 5,7MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
... trang
Word, Excel
5,7MB

Mô tả sách

Đánh giá năng lực là một trong những phuơng pháp giúp phát triển và hoạch định nhân sự đúng đắn. Tài liệu CEO với phương pháp xây dựng cùng quy trình sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực phù hợp với chức năng trong công ty.

 1. Quy định năng lực
 2. Xây dựng mô hình năng lực
 3. Xây dựng khung năng lực
 4. Xây dựng từ điển năng lực
 5. Các loại công cụ đánh giá năng lực
 6. Quy trình đánh gía năng lực
 7. Từ điển năng lực phòng kinh doanh
 8. Từ điển năng lực phòng marketing
 9. Từ điển năng lực phòng PR
 10. Từ điển năng lực phòng Chăm sóc KH
 11. Từ điển năng lực phòng Nhân sự
 12. Từ điển năng lực phòng Kế toán
 13. Từ điển năng lực phòng Hành chính
 14. Từ điển năng lực phòng Sản xuất

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập