Tag Archives: kỹ năng sales

KỸ NĂNG SALES – ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG BẰNG DISC

kỹ năng sales

Kỹ năng sales đối với người bán hàng là vô cùng quan trọng, giúp nắm bắt tính cách hàng hàng tốt hơn, khả năng chốt đơn thành công cũng sẽ cao hơn. Công cụ DISC sẽ là một công cụ giúp bạn hiểu được khách hàng hơn thông qua quan sát hành vi và cứ […]