Tag Archives: sáng tạo marketing

Giám đốc thương hiệu của P&G: Marketers cần sáng tạo nhiều hơn

Marketing

Marketing sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn ở những thời điểm khủng hoảng hay kinh tế eo hẹp, khi này, những người làm marketing cần coi năng lực sáng tạo như là động lực để tăng trưởng. Giám đốc thương hiệu của Procter & Gamble (P&G), Ông Marc Pritchard, đã kêu gọi các […]