Tag Archives: marketing bán hàng

10 lời khuyên từ Philip Kotler giúp Marketer phát triển mô hình bán hàng

marketing-ban-hang

Philip Kotler là cha đẻ của marketing hiện đại (modern marketing) nhờ vào mô hình 4Ps bao gồm sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến. Ông đã chia sẻ một số lời khuyên mà những người làm marketing cần thêm vào mô hình này để có thể phát triển mạnh hơn trong thời kỳ […]