Home Tài liệu Hệ thống BSC – KPI & OKR
Kinh doanh

Hệ thống BSC – KPI & OKR

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt trang Word, Excel 8,3MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
trang
Word, Excel
8,3MB

Mô tả sách

  1. Chính sách KPI
  2. Quy trình xây dựng KPI
  3. Quy trình đánh giá nội bộ
  4. Triển khai hệ thống KPI
  5. Quy trình kiểm soát KPI
  6. Biểu mẫu KPI
  7. Quy trình OKR
  8. Xây dựng hệ thống OKR
  9. Biểu mẫu OKR
  10. Đánh giá, kiểm soát hệ thống OKR

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập