Home Tài liệu Cấu trúc tổ chức
Kinh doanh

Cấu trúc tổ chức

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt trang Word 21,2MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
trang
Word
21,2MB

Mô tả sách

Đây là nền móng đầu tiên trong quá trình xây dựng Doanh nghiệp. Tài liệu này sẽ giúp bạn có nền tảng rõ hơn về cách xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban bên cạnh cách viết mô tả công việc thực tế với hơn 50 mẫu mô tả công việc sẵn có.

 1. Các loại cơ cấu tổ chức
 2. Xây dựng cơ cấu tổ chức
 3. Các loại tổ chức trong DN
 4. Quy trình xây dựng cơ cấu tổ chức
 5. Digital marketing
 6. Xây dựng chức năng nhiệm vụ
 7. Mẫu chức năng nhiệm vụ
 8. Xây dựng mô tả công việc
 9. Mô tả công việc Phòng HCNS
 10. Mô tả công việc Phòng IT
 11. Mô tả công việc Phòng KCS
 12. Mô tả công việc Phòng Kinh doanh BDS
 13. Mô tả công việc Phòng Marketing
 14. Mô tả công việc Phòng R&D
 15. Mô tả công việc Phòng Bảo trì
 16. Mô tả công việc Phòng Cung ứng
 17. Mô tả công việc Phòng Đời sống
 18. Mô tả công việc Phòng Giao nhận
 19. Mô tả công việc Phòng Kế hoạch
 20. Mô tả công việc Phòng Kế toán
 21. Mô tả công việc Phòng Kho vận
 22. Mô tả công việc Phòng Kinh doanh
 23. Mô tả công việc Phòng Kinh tế – kế hoạch
 24. Mô tả công việc Phòng Kỹ thuật – Sản xuất
 25. Mô tả công việc Phòng Thiết kế
 26. Mô tả công việc Phòng Tiếp thị
 27. Mô tả công việc Phòng Vận tải
 28. Mô tả công việc Phòng Xuất nhập khẩu
 29. Mô tả công việc Phòng Sản xuất

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập