Home Tài liệu Hệ thống lương 3P
Kinh doanh

Hệ thống lương 3P

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Chuyên viên Tiếng việt ... trang Word, Excel 3,7MB
02/03/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
... trang
Word, Excel
3,7MB

Mô tả sách

Lương là một trong những yếu tố thu giữ nhân tài, nhưng hệ thống lương nào là phù hợp theo tình hình từng Doanh nghiệp. Việc xây dựng hệ thống lương 3P đang là phương pháp phù hợp trong việc phân định và phát triển nhân sự. Tài liệu CEO sẽ giúp bạn với các chính sách, quy trình thưc hiện và phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P.

 1. Chính sách lương
 2. Quy trình tính lương
 3. Xây dựng lương P1
 4. Xây dựng lương P2
 5. Xây dựng lương P3
 6. Xây dựng thang bảng lương
 7. Phương pháp xây dựng quy chế lương
 8. Kiểm soát hệ thống lương
 9. Bảng lương mẫu
 10. Bảng lương tháng mẫu
 11. Bảng tổng hợp đánh giá – đề xuất tăng lương mẫu
 12. Bảng lương công ty sản xuất
 13. Bảng lương công ty dịch vụ
 14. Bảng lương công ty thương mại
 15. Bảng lương công ty xuất nhập khẩu

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập