Home Tài liệu QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
Nhân sự

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Tác giả: Tài liệu
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
15/07/2022 Chuyên viên Tiếng việt trang Word, Excel 1MB
15/07/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
trang
Word, Excel
1MB

Mô tả sách

Quy trình đào tạo mô tả cách thức tổ chức huấn luyện, đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài của CBCNV đáp ứng các yêu cầu về năng lực – nhận thức để thực hiện tốt công việc được phân công thuộc Công ty.

  1. Quy định chung.
  2. Lưu đồ quy trình.
  3. Mô tả quy trình.
  4. Biểu mẫu.

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập