Home Tài liệu Bộ tài liệu dành cho CEO
Kinh doanh

Bộ tài liệu dành cho CEO

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Chuyên viên Tiếng việt trang Word, Excel, PowerPoint 60MB
02/03/2022
Chuyên viên
Tiếng việt
trang
Word, Excel, PowerPoint
60MB

Mô tả sách

Bộ tài liệu dành cho CEO là hệ thống tài liệu hơn 500 biểu mẫu gồm các file .doc, .exl giúp Doanh nghiệp có thể ứng dụng vào thực tế quy trình hoạt động kinh doanh. Bộ tài liệu là sự đúc kết sau quá trình đào tạo và tư vấn hơn 20 năm của các chuyên gia.

Hệ thống tài liệu bao gồm:

 1. Chiến lược Doanh nghiệp
 2. Cấu trúc tổ chức
 3. Văn hoá Doanh nghiệp
 4. Hệ thống BSC-KPI và OKR
 5. Hệ thống lương
 6. Hệ thống Năng lực
 7. Kiểm soát
 8. Kinh doanh
 9. Nhân sự
 10. Tài chính
 11. Sản xuất
 12. Cung ứng
 13. Hành chính

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập