Home Tài liệu Tài liệu Cung ứng
Kinh doanh

Tài liệu Cung ứng

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt ... trang Word, Excel 9,1MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
... trang
Word, Excel
9,1MB

Mô tả sách

Chuỗi cung ứng có tốt hay không ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi nên, việc quản trị chuỗi cung ứng càng quan trọng. Nếu mà quản trị chuỗi cung ứng tốt thì sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh,có chỗ đứng trên thị trường. Đồng thời, chúng sẽ tạo điều kiện để có thể mở rộng chiến lược và phát triển doanh nghiệp tốt hơn.

 1. Năng lực cung ứng
 2. Quy định quản lý kho
 3. Quy trình quản lý kho
 4. Quy trình nhập kho
 5. Quy trình xuất kho
 6. Quy trình kiểm kê kho
 7. Quy trình mua hàng
 8. Quy trình đánh giá nhà cung cấp
 9. Mô tả công việc phòng giao nhận
 10. Mô tả công việc phòng kho vận
 11. Mô tả công việc phòng cung ứng

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập