Home Tài liệu Từ điển năng lực phòng nhân sự
Nhân sự

Từ điển năng lực phòng nhân sự

Tác giả: Tài liệu
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
25/05/2023 Chuyên viên Tiếng việt trang Word 1MB
25/05/2023
Chuyên viên
Tiếng việt
trang
Word
1MB

Mô tả sách

Từ điển Năng lực Phòng nhân sự:

  • Từ điển năng lực Chuyên viên Nhân sự
  • Từ điển năng lực Trưởng phòng Nhân sự
  • Từ điển năng lực Giám đốc Nhân sự
  • Từ điển năng lực Chuyên viên C&B
  • Từ điển năng lực Chuyên viên tuyển dụng nội bộ
  • Từ điển năng lực Nhân viên tuyển dụng
  • Từ điển năng lực Chuyên viên tư vấn tuyển dụng
  • Từ điển năng lực Talent Acquisition Manage
  • Từ điển năng lực Chuyên viên truyền thông nội bộ
  • Từ điển năng lực Chuyên viên đào tạo nội bộ

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập
bởi Support vào ngày 26,tháng 05 2023