Home Tài liệu Tài liệu Nhân sự
Kinh doanh

Tài liệu Nhân sự

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt trang Word, Excel 12,5MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
trang
Word, Excel
12,5MB

Mô tả sách

 1. Chính sách nhân sự
 2. Quy trình đánh giá nội bộ
 3. Quy định cáp phát bảo hộ lao động
 4. Quy định an toàn vệ sinh lao động
 5. Quy định khen thưởng kỷ luật
 6. Quy định phúc lợi
 7. Quy trình nghỉ việc
 8. Quy trình tuyển dụng
 9. Quy trình đào tạo
 10. Quy trình thăng tiến
 11. Xây dựng đội ngũ kế thừa
 12. Quy trình quản lý nhân sự
 13. Quy định quản lý nhân sự
 14. Quy trình RACI
 15. Quy định HDLD

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập