Home Tài liệu Tài liệu Hành chính
Nhân sự

Tài liệu Hành chính

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt trang Word, Excel 14,8MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
trang
Word, Excel
14,8MB

Mô tả sách

 1. Quy trình soạn lập lưu trữ văn thư
 2. Quy trình hồ sơ tài liệu
 3. Quy định quản lý con dấu
 4. Quy trình trang phục – đồng phục
 5. Quy định về an ninh bảo vệ
 6. Quy định công tác phí
 7. Quy định về quản lý tài sản
 8. Quy trình bảo trì sửa chữa tài sản
 9. Quy trình cấp phát Văn phòng phẩm
 10. Quy định chấm công
 11. Quy định chế độ làm việc và nghỉ ngơi
 12. Quy định sử dụng xe công ty
 13. Quy định sử dụng thẻ taxi
 14. Quy trình xử lý công văn đi đến

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập