Home Tài liệu Tài liệu Tài chính
Kinh doanh

Tài liệu Tài chính

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt ... trang Word, Excel 5MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
... trang
Word, Excel
5MB

Mô tả sách

Trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp phải tự lo nguồn lực tài chính của mình và phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của mình và phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực tài chính đã huy động. Việc tổ chức sử dụng vốn một cách tiết kiệm có hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

 1. Quy định kế toán
 2. Quy chế tài chính
 3. Quản trị tài chính
 4. Quản trị rủi ro
 5. Hệ thống công cụ quản trị tài chính
 6. Mẫu quy chế tài chính công ty cổ phần
 7. Mẫu quy chế tài chính công ty TNHH
 8. Quy trình tạm ứng hoàn ứng
 9. Quy trình thanh toán quyết toán
 10. Quy trình theo dõi và thu hồi công nợ
 11. Quy định lưu trữ chứng từ kế toán

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập