Home Tài liệu Hệ thống kiểm soát
Kinh doanh

Hệ thống kiểm soát

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt trang Word, Excel 2,3MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
trang
Word, Excel
2,3MB

Mô tả sách

  1. Phương pháp kiểm soát
  2. Quy trình kiểm soát nội bộ
  3. Xây dựng hệ thống kiểm soát
  4. Quy trình nhận diện & đánh giá rủi ro
  5. Kiểm soát hệ thống thông tin
  6. Quy định kiểm soát nội bộ
  7. MTCV bộ phận kiểm soát
  8. Chức năng nhiệm vu Kiểm soát

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập