Home Tài liệu Sản xuất
Kinh doanh

Sản xuất

Tác giả: TailieuCEO
(0 lượt đánh giá)
Ngày xuất bản Cấp bậc: Ngôn ngữ: Số trang: Loại tài liệu: Kích thước:
02/03/2022 Quản lý cấp cao Tiếng việt trang Word, Excel 9,3MB
02/03/2022
Quản lý cấp cao
Tiếng việt
trang
Word, Excel
9,3MB

Mô tả sách

 1. Quản trị sản xuất
 2. Xây dựng quy định sản xuất
 3. Xây dựng quy trình sản xuất
 4. Tài liệu 5S
 5. Tài liệu Kaizen
 6. Quy trình tiếp nhận và kiểm tra NVL đầu vào
 7. Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hàng gia công
 8. Kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm trước khi xuất
 9. Quy trình lập và triển khai kế hoạch sản xuất
 10. Mô tả công việc phòng sản xuất
 11. Chức năng nhiệm vụ phòng sản xuất
 12. Quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm

Bình luận

Lưu ý: Để bình luận bạn cần:
1. Đã mua tài liệu này
2. Đánh giá tại trang Lịch sử mua hàng
Đăng Nhập